Wielobranżowy projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych oraz usunięcia kolizji kabla telekomunikacyjnego w miejscowości Więckowy.

Zakres projektu:

  • instalacja oświetlenia ulicznego LED przejść dla pieszych
  • usunięcie kolizji kabla telekomunikacyjnego z projektowanym układem drogowym (branża telekomunikacyjna)
  • kosztorysy inwestorskie  (2 branże)
  • przedmiary robót budowlanych (2 branże)
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  (2 branże)

Numer katalogowy 2015-51

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych