Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach:

 • mieszkalnych;
 • biurowych;
 • użyteczności publicznej;
 • przemysłowych.

Projektujemy również instalacje zewnętrzne takie jak:

 • wewnętrzne linie zasilające (WLZ);
 • przyłącza (kablowe i napowietrzne) nN i SN;
 • linie kablowe nN i SN;
 • linie napowietrzne nN i SN;
 • stacje transformatorowe;

Do wszystkich projektów istnieje możliwość wykonania:

 • specyfikacji technicznej wykonania robót;
 • kosztorysów inwestorskich i wykonawczych;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne;
 • nadzoru autorskiego;
 • nadzoru  inwestorskiego.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych m.in.:

 • kompleksowe instalacje elektryczne;
 • kompleksowe instalacje teletechniczne, sieci LAN (włącznie z urządzeniami aktywnymi i konfiguracją sprzętu);
 • instalacje alarmowe;
 • instalacje kamer przemysłowych CCTV;
 • pomiary ochronne i eksploatacyjne;
 • nietypowe instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przy współpracy z naukowcami prowadzimy działalność ekspercką z zakresu:

 • ekspertyz technicznych eksploatacyjnych i poawaryjnych instalacji elektrycznych;
 • ekspertyz technicznych dokumentacji projektowych, kosztorysów, specyfikacji technicznych;
 • doradztwa technicznego;
 • doradztwa energetycznego;
 • audytów instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego;
 • wizualizacji oświetleniowych;

Dystrybuujemy oprawy oświetleniowe LED i tradycyjne różnych producentów w tym:

 • oprawy oświetlenia zewnętrznego (drogowe, parkowe, architektoniczne)
 • oprawy oświetlenia wewnętrznego (przemysłowe, biurowe, zastosowania ogólnego)
 • oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • oprawy specjalne (przeciwwybuchowe, do wysokich i niskich temperatur)

 Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś uzyskać wycenę projektu lub prac budowlanych prosimy o kontakt.

Projekty

elektryczne i energetyczne

Pomiary

ochronne i ekspoloatacyjne

Kosztorysy

inwestorskie i wykonawcze

Wykonawstwo

wszelkich instalacji elektrycznych